Svenskar har flest egna tänder i Europa


Svenskar mellan 50 och 90 år gamla har i snitt 24,5 egna tänder kvar i munnen. Det är flest i Europa, där snittet ligger på 18,7.
Sverige får högst betyg av länderna i Europa när det gäller tandhälsan för befolkningen över 50 år. Det visar den stora undersökningen ”Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe”, SHARE, som omfattar närmare 63 000 personer, 50–90 år, från 14 europeiska länder plus Israel.
Studien genomfördes under 2013, finansierades av EU-kommissionen och är den första europeiska gemensamma studien av tandförluster och ersättning av förlorade tänder hos äldre.
Drygt 4 400 svenskar har svarat på frågor om sin tandstatus och den svenska tandhälsan utmärker sig på flera punkter. Svenskarna är de som har allra flest egna tänder kvar i åldrarna 50 till 90 år. I ett sammanvägt värde som tar hänsyn till åldersfördelningen i Europa har Sveriges äldre befolkning 24,5 egna tänder kvar, följt av Danmark med 22,4 och Schweiz med 22,2.
Uppfyller målsättning
I botten ligger befolkningarna i Estland med 14,3 egna tänder följt av Slovenien med 14,9 och Belgien med 16,7.
Sverige är också det enda landet i undersökningen där snitt-80-åringen uppfyller WHO:s målsättning för år 2000 att ha 20 egna tänder kvar.
Likaså ligger Sverige bäst till när det gäller ett annat mål för den orala hälsan: att färre än 15 procent av befolkningen mellan 65 och 74 år ska vara helt tandlösa. Sverige har bara 2,7 procent helt tandlösa i den åldern, följt av Schweiz med 6,7 och Danmark med 6,8. Det är stor skillnad i jämförelsen med länder som Holland där hela 27,6 procent av befolkningen mellan 65 och 74 år är helt tandlösa, följt av Österrike med 21,3 procent och Slovenien med 19,2 procent.
Text: Fredrik Hedlund

Svenskar har flest egna tänder i Europa