Övriga medarbetare

 

Åsa Ekholm - Ekonomiansvarig

Åsa Ekholm – Ekonomiansvarig

 

Niklas Olsson - Sterilbiträde

Niklas Olsson – Sterilbiträde

Erik Jurvin – Leg Sjukhusfysiker