Övriga medarbetare

 

Åsa Ekholm - Ekonomiansvarig

Åsa Ekholm – Ekonomiansvarig

 

Niklas Olsson - Sterilbiträde

Niklas Olsson – Sterilbiträde

Sofia Sarria Flood – Tandvårdsbiträde

Erik Jurvin – Leg Sjukhusfysiker