Övriga medarbetare

 

 

Niklas Olsson - Sterilbiträde

Niklas Olsson – Sterilbiträde

Sofia Sarria Flood – Tandvårdsbiträde

Erik Jurvin – Leg Sjukhusfysiker