Mikael Magnusson


Vi meddelar med glädje att specialisttandläkare i kirurgi Mikael Magnusson även arbetar hos oss på UKKC från december. Sedan flera år är han verksam vid vår systerklinik Västerås Käkkirurgiska Centrum. Mikael har också tjänstgjort under flera år på Akademiska Sjukhuset vid Käkkirurgiska kliniken.
Varmt välkommen!

Mikael Magnusson