Priser Specialisttandvård

Är du remitterad till UKKC blir du alltid kontaktad av oss per post eller telefon.

Inför din behandling på UKKC har din specialisttandläkare tillsammans med en sköterska förberett ditt första besök genom att gå igenom remissens frågeställning och remitterande tandläkares önskemål. Vid ert första möte går ni tillsammans igenom din hälsodeklaration och remiss. Därefter genomförs en undersökning och oftast utförs en röntgenundersökning. En terapiplan upprättas tillsammans med dig och du får ett kostnadsförslag. Därefter kan vi påbörja din behandling.

Priset på en behandling kan variera. Se länk till vår prisguide.

Kostnaden för undersökning och behandling på UKKC beräknas utifrån ett flertal åtgärder. Kostnaden påverkas även av vilken tidigare tandvård du genomgått och hur långt in i en behandlingsperiod du har kommit.

Det är svårt att själv räkna ut vad en behandling kommer att kosta. Därför önskar vi alltid genomföra en undersökning och utifrån denna upprätta ett eller flera behandlingsförslag där kostnaden presenteras.

Hur högkostnadsskyddet för tandvård är utformat och vad som ersätts bestäms och regleras framförallt av två myndigheter, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och försäkringskassan. Länkar till dessa bägge myndigheter finner du genom att klicka på fliken SAMARBETSPARTNERS högst upp till höger på vår förstasida.

Har du andra frågor som du inte kan finna svar på ovan så är du välkommen att kontakta oss direkt på mejl eller telefon.