Priser Allmäntandvård

Nedan belopp är totalsumman på åtgärd innan ditt tandvårdsstöd har rabatterat behandlingen.
Läs mer här: www.tlv.se/

Priserna är ifrån 15/1 2016.

 

 

riskod Beskrivning Referens UKKC
p101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare            810,00 kr        880,00 kr
p103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare          355,00 kr        370,00 kr
p107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare      1 015,00 kr    1 015,00 kr
p108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare      1 670,00 kr    1 670,00 kr
p111 Basundersökning, utförd av tandhygienist          595,00 kr        595,00 kr
p112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist          790,00 kr        790,00 kr
p113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist          250,00 kr        250,00 kr
p114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienst          545,00 kr        545,00 kr
p121 Röntgenundersökning av enskild tand            50,00 kr          55,00 kr
p122 Röntgenundersökning Delstatus          230,00 kr        235,00 kr
p123 Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan          785,00 kr        809,00 kr
p124 Panoramaröntgen          510,00 kr        510,00 kr
p125 Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys          500,00 kr
p126 Röntgenundersökning, omfattande          955,00 kr        980,00 kr
p141 Studiemodell, för behandlingsplanering          605,00 kr        605,00 kr
p161 Salivsekretionsmätning          555,00 kr
p162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning          305,00 kr
p163 Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD)          935,00 kr    1 105,00 kr
p164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)          505,00 kr        700,00 kr
p201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning          430,00 kr        445,00 kr
p204 Profylaxskena, per skena          745,00 kr        745,00 kr
p205 Fluorbehanding inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd          160,00 kr        165,00 kr
p206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring          315,00 kr        322,00 kr
p301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling          390,00 kr        406,00 kr
p302 Sjukdomsbehandlande åtgärder          730,00 kr        749,00 kr
p303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling      1 575,00 kr    1 612,00 kr
p311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar)          440,00 kr        468,00 kr
p312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem          155,00 kr        177,00 kr
p313 Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer          960,00 kr        960,00 kr
p314 Beteendemedicinsk behandling          445,00 kr        445,00 kr
p321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom          475,00 kr        488,00 kr
p322 Stegvis exkavering      1 075,00 kr    1 075,00 kr
p341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning          460,00 kr        485,00 kr
p342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning          940,00 kr        965,00 kr
p343 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behand      1 395,00 kr    1 420,00 kr
p401 Tanduttagning, en tand          985,00 kr        991,00 kr
p401 Tanduttagning en tand          985,00 kr        991,00 kr
p402 Tanduttagning, en tand, komplicerad      1 625,00 kr    1 666,00 kr
p403 Tanduttagning tillkommande enkel          175,00 kr        208,00 kr
p404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle      2 990,00 kr    3 063,00 kr
p405 Omfattande dentoalveolär kirurgi      3 990,00 kr    4 149,00 kr
p406 Tanduttagning, övertalig tand          985,00 kr        991,00 kr
p407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle      1 965,00 kr    2 043,00 kr
p501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal      3 285,00 kr    3 514,00 kr
p502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler      4 015,00 kr    4 119,00 kr
p503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler      4 915,00 kr    5 040,00 kr
p504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler      5 460,00 kr    5 603,00 kr
p521 Akut endodontisk behandling          760,00 kr        784,00 kr
p522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi          740,00 kr        761,00 kr
p523 Stiftborttagning      1 125,00 kr    1 146,00 kr
p541 Rotspetsoperation      3 495,00 kr    4 500,00 kr
p542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd          980,00 kr    1 200,00 kr
p601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena      3 345,00 kr    3 567,00 kr
p602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena      3 345,00 kr    3 567,00 kr
p603 Reponeringsskena, per skena      5 060,00 kr    5 184,00 kr
p604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena      2 060,00 kr    2 249,00 kr
p606 Motorisk aktivering          470,00 kr        480,00 kr
p607 Bettslipning för ocklusal stabilisering          720,00 kr        720,00 kr
p701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand          580,00 kr        650,00 kr
p702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand          920,00 kr        978,00 kr
p703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand      1 100,00 kr    1 150,00 kr
p704 Fyllning av en yta på molar eller premolar          745,00 kr        809,00 kr
p705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar      1 095,00 kr    1 165,00 kr
p706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar      1 460,00 kr    1 504,00 kr
p707 Krona i plastiskt material, klinikframställd      1 655,00 kr    1 713,00 kr
p708 Stiftförankring vid fyllningsterapi          525,00 kr        546,00 kr
p800 Permanent tandstödd krona, en per käke      5 610,00 kr    5 773,00 kr
p801 Laboratorieframställd krona      4 260,00 kr    5 225,00 kr
p802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift      3 025,00 kr    3 208,00 kr
p803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift      1 435,00 kr    1 478,00 kr
p804 Hängande broled, per led      2 150,00 kr    2 281,00 kr
p805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd      1 710,00 kr    1 768,00 kr
p805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd      1 710,00 kr    1 768,00 kr
p806 Radikulärförankring vid avtagbar protes      3 290,00 kr    3 626,00 kr
p807 Semipermanent krona/bro, per led      2 270,00 kr    2 234,00 kr
p808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner      3 225,00 kr    3 354,00 kr
p809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led          965,00 kr    1 102,00 kr
p811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad.          540,00 kr    1 540,00 kr
p812 Broreparation 1      1 415,00 kr    1 457,00 kr
p812 Broreparation 1      1 415,00 kr    1 457,00 kr
p813 Broreparation 2      4 330,00 kr    4 464,00 kr
p813 Broreparation 2      4 330,00 kr    4 464,00 kr
p814 Broreparation 3      7 480,00 kr    7 780,00 kr
p814 Broreparation 3      7 480,00 kr    7 780,00 kr
p815 Sadelkrona      5 025,00 kr    5 233,00 kr
p822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder      3 595,00 kr    3 851,00 kr
p823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder      4 985,00 kr    5 403,00 kr
p824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad    10 500,00 kr 10 894,00 kr
p825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments    11 865,00 kr   11 960,00 kr
p826 Attachments, per styck, material            90,00 kr          97,00 kr
p827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder      8 835,00 kr    9 202,00 kr
p828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder      8 835,00 kr    9 202,00 kr
p829 Immediatprotes      6 685,00 kr    7 452,00 kr
p831 Justering av avtagbar protes          360,00 kr        380,00 kr
p832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand      1 210,00 kr    1 250,00 kr
p833 Rebasering av protes      2 465,00 kr    2 665,00 kr
p834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs      1 905,00 kr    1 981,00 kr
p835 Rebasering och lagning av protes      2 915,00 kr    3 181,00 kr
p836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs      3 735,00 kr    3 990,00 kr
p837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes      6 350,00 kr    6 610,00 kr
p839 Inmontering av förankringselement      2 880,00 kr    3 059,00 kr
p845 Ocklusionskorrigerande bettslipning      1 870,00 kr    1 928,00 kr
p846 Skena för vertikal platsberedning      5 195,00 kr
p847 Klammerplåt      3 745,00 kr
p848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand          525,00 kr        540,00 kr
p850 Implantatförankrad krona, en per käke      7 540,00 kr    8 297,00 kr
p852 Implantatförankrad krona      5 815,00 kr    8 001,00 kr
p853 Hängande led vid implantatförankrad bro      2 150,00 kr    2 281,00 kr
p854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led      2 050,00 kr    1 933,00 kr
p855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat          420,00 kr        420,00 kr
p856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led på implantat, per led
     1 135,00 kr    1 167,00 kr
p857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat          365,00 kr        365,00 kr
p858 Distans inklusive centrumskruv, per styck      1 105,00 kr    1 105,00 kr
p861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer    30 485,00 kr 31 700,00 kr
p862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer    32 365,00 kr   33 660,00 kr
p863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer    33 805,00 kr 35 160,00 kr
p865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer    29 500,00 kr   30 680,00 kr
p871 Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer    16 655,00 kr 17 321,00 kr
p872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer    18 565,00 kr   19 308,00 kr
p873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer    21 085,00 kr 21 928,00 kr
p874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer      3 010,00 kr    3 130,00 kr
p875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer      3 330,00 kr    3 463,00 kr
p876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer      3 925,00 kr    4 082,00 kr
p877 Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement    13 625,00 kr 14 170,00 kr
p878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck          270,00 kr        270,00 kr
p880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat      2 045,00 kr    2 122,00 kr
p881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande      1 060,00 kr    1 102,00 kr
p882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro      3 120,00 kr    3 244,00 kr
p883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats      4 535,00 kr    4 716,00 kr
p884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fixtur (implantat) vid reparation eller utbyggnad, per fixtur    10 365,00 kr 10 780,00 kr
p888 Fästskruv, per styck          170,00 kr        170,00 kr
p889 Centrumskruv, per styck          600,00 kr        600,00 kr
p890 Krona på befintligt implantat och distans      6 505,00 kr    7 320,00 kr
p921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand      1 100,00 kr    1 100,00 kr
p922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar      1 460,00 kr    1 460,00 kr